دل نوشــــــــــــــــــــــــــــته

بایدبه این نکته توجه کنم که نباید متوقف شوم .زیرا فنای وجودمن درتوقف است .

توقف برای من همانند اسیرشدن درمرداب است .

امامن می خواهم همانند رودجاری باشم .

درصورت جاری بودن وجودم ، می توانم درزندگی بسیاری از حقایق واتفاقات رامعنا کنم.

انقدر معناکردن رادوست دارم ،که نمی گذارد به موضوع دیگری فکرکنم.

مهران اصانلو می خواهد معنا کند .

معنا کند جسارت را

معنا کند سماجت را

معنا کند سخاوت را

درآخر از خداوند رئوف تمنا دارم به من عمری اعطا کند که بتوانم این مساثل را پاسخ دهم .

زیرا که من بی معنا کردن حیات را نمی خواهم …

به قلم

مـهران اصـانلو

مشـاورونویسنده مـوفقیت فـردی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *