بنام خداوند جان و خرد                              كزين برتر انديشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جاى                                 خداوند روزى‏ده رهنماى‏

خداوند كيوان و گردان سپهر                          فروزنده ماه و ناهيد و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست                          نگارنده برشده پيكرست‏

به بينندگان آفريننده را                                 نبينى مرنجان دو بيننده را

نيابد بدو نيز انديشه راه                             كه او برتر از نام و از جايگاه‏

سخن هر چه زين گوهران بگذرد                         نيابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزيند همى                            همان را گزيند كه بيند همى‏

ستودن نداند كس او را چو هست                       ميان بندگى را ببايدت بست‏

خرد را و جان را همى سنجد اوى                    در انديشه سخته كى گنجد اوى‏

بدين آلت راى و جان و زبان                            ستود آفريننده را كى توان‏

به هستيش بايد كه خستو شوى                      ز گفتار بى‏كار يك سو شوى‏

پرستنده باشى و جوينده راه                         بژرفى بفرمانش كردن نگاه‏

توانا بود هر كه دانا بود                             ز دانش دل پير برنا بود

از اين پرده برتر سخن گاه نيست                      ز هستى مر انديشه را راه نيست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *